Home

S t i c h t i n g  A r c h e o l o g i e  &  P u b l i e k

Over SAP

SAP staat voor Stichting Archeologie & Publiek. De stichting wil een platform zijn voor iedereen die zich met de overdracht van archeologie aan publiek bezig houdt (al dan niet op professionele basis) of zich betrokken voelt bij het onderwerp. Deze groep kan de kwaliteit van publieksacties vergroten en aandacht vragen bij onderwijskundigen, ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders en politici voor de noodzaak om de maatschappij te laten profiteren van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Archeologie is van ons allemaal, laten we samen sterk staan om de archeologie aan de maatschappij te geven!
Home
SAP wil een brug slaan tussen archeologie en publiek: we willen archeologen stimuleren om projecten, vondsten en onderzoeksresultaten bekend te maken bij het publiek. We organiseren bijeenkomsten om projecten met elkaar te delen en met elkaar in discussie te gaan over wat de beste manieren zijn om het verleden over te dragen aan het publiek. Het publiek willen wij, bijvoorbeeld middels de Grote Archeologie Prijs, beter bekend maken met de mooie voorbeelden publieksprojecten en hen enthousiast maken over archeologie. Archeologie draagt bij aan het verhaal dat plekken herbergen, het spreekt tot de verbeelding, de fantasie en draagt bij aan de identiteit van een gebied en de mensen die daar wonen.
Home

Vrienden van SAP

Wil jij ons helpen een brug te slaan tussen Archeologie en het Publiek? Word dan nu vriend van SAP! Als vriend van SAP word je vernoemd op onze website als supporter van de Nederlandse publieksarcheologie en laat je iedereen weten dat je de Stichting Archeologie & Publiek een warm hart toe draagt!

Voel jij je verbonden
aan de stichting?

Steun ons en word vriend van SAP!
€ 25,-
 (vermelding klein formaat)
€ 50,- (vermelding gemiddeld formaat)
€ 75,-  (vermelding groot formaat)

Je kunt je aanmelden middels het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Home
Home
Home
Home

Bestuur 2017

Home
Home
Home
Home

Dietske Bedeaux

Voorzitter
  • Archeologie is voor veel mensen vooral een wettelijke verplichting. Wij archeologen kunnen dit beeld maken en breken. Wij kunnen (en moeten!) de samenleving het verhaal vertellen van onze voorouders, van andere gebruiken, van bijzondere leefomstandigheden. Het verhaal achter de vondst, het verhaal van het ontstaan van een landschap of een dorp dat ons hier en nu vertelt wie wij zijn. Geef het verleden aan de toekomst. Dat maakt archeologie een mooi vak en dat draag ik graag uit als bestuurslid van de SAP!

Eline Amsing

Penningmeester

Freek Hasselaar

Secretaris

Pieter Pronk

Relatiebeheer
Home
Home
Home

Janin Hekman

Voorzitter SAPs
  • Mijn naam is Janin Hekman. In mijn Research Master Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen verdiep ik mij in de relaties tussen mens en landschap. Ik vind het mooi om te zien hoe iedereen binnen de opleiding zijn of haar eigen onderzoeksinteresse ontwikkelt. Maar hoe kunnen we ons enthousiasme delen met het Nederlandse publiek? Als bestuurslid van SAPs zou ik alle studenten willen aanmoedigen deel te nemen aan het debat rondom publieksarcheologie, om samen op zoek te gaan naar manieren om het publiek actiever bij ons vakgebied te betrekken en daarmee het maatschappelijk draagvlak te vergroten.

Rob van Haarlem

Webmaster
  • Als archeoloog heb ik mij altijd bevoorrecht gevoeld over het werk dat ik mag doen. Dagelijks ben ik bezig met het prachtige cultureel erfgoed dat Nederland heeft en alle mooie verhalen die hier aan gekoppeld zijn. Het voelt als mijn plicht om deze verhalen te delen met de mensen en te zorgen voor een nationaal draagvlak, het is ten slotte ons verhaal over wie wij nu zijn. Als bestuurslid van SAP kan ik samen met een gepassioneerd bestuur voor dit doel strijden en iedereen kennis laten maken met de prachtige archeologie van ons land.

Grote Archeologie Prijs

 

SAP is initiatiefnemer van de Grote Archeologie Prijs. Via deze prijs willen we archeologie en publiek dichter bij elkaar brengen. De tweejaarlijkse prijs heette voorheen de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie en wordt georganiseerd in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis.
De prijs wordt toegekend aan het project dat het beste inspeelt op de presentatie van archeologie en het vertalen en verbeelden daarvan richting het publiek. Het oordeel is niet alleen aan de jury maar ook aan het publiek zelf! Kijk voor meer informatie op www.grotearcheologieprijs.nl.
Home

2013

Home
In 2013 heeft SAP voor de eerste keer de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie uitgereikt aan Erfgoed Leiden en Omstreken.
De prijs ging naar Erfgoed Leiden met het lespakket ‘Naar de stad?’. Het lesproject draait om het leven in de middeleeuwen. Bij ‘Naar de stad?’ gaan de leerlingen uit groep 7 zelf onderzoeken wat de verschillen waren tussen het platteland en de stad tijdens de late middeleeuwen. Zij krijgen geen vaste vragen voorgelegd, alleen een casus en een kist vol met bronnen. Op van de resultaten geven zij per groepje een advies: blijven we op het platteland of verhuizen we naar de stad.
Tijdens de ‘zeepkistsessie’ op het archeologiecongres de Reuvensdagen in Groningen hebben vier genomineerden hun project gepresenteerd. De jury heeft samen met het aanwezige publiek de winnaar bepaald. ‘Naar de stad?’ is geen klassiek lesprogramma: kinderen worden geënthousiasmeerd door eigen deelname en beleving, niet door het uitdragen van kennis op hen. De doorslag gaf de enthousiaste presentatie van Susan Suèr en Barbara Gumbert van Erfgoed Leiden en Omstreken.

2015

Home
De Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie ging in 2015 naar De Tijdtrap in de Markthal Rotterdam. 
De Tijdtrap is een permanente tentoonstelling in de parkeergarages en het roltrappenhuis van de Markthal van de archeologische bodemvondsten die zijn opgegraven in de bouwput. Samen vertellen ze het verhaal van deze prominente plek in het hart van de stad, van de negende eeuw tot de Gouden Eeuw. De Tijdtrap is een initiatief van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) en een ontwerp van bureau Kossmann.dejong.
Deze editie werd de prijs en de uitreiking van de prijs voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis. Een onafhankelijke vakjury bepaalde de vier nominaties uit de inzendingen en het publiek kon tijdens de Maand van de Geschiedenis stemmen op zijn favoriete project. De Tijdtrap maakt niet alleen archeologie heel toegankelijk voor een breed publiek, het wordt ook op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd door middel van touchscreens die extra informatie geven waardoor het verhaal achter de vondsten tot leven komt.

2017

Home
De Grote Archeologie Prijs is op zaterdag 28 oktober 2017, tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum, voor de derde keer uitgereikt en toegekend aan het project dat het beste inspeelt op het vertalen en verbeelden van archeologie richting het publiek. Dit jaar was de winnaar ArcheoHotspots!
Uit de 20 inzendingen heeft de vakjury vier projecten genomineerd die in aanmerking kwamen voor de Grote Archeologieprijs. Onder de genomineerden vielen de projecten ‘Kasteel en dorp Zaamslag op de kaart!’, ‘Museum Escape’, ‘Castellum Hoge Woerd’ en dus winnaar ‘ArcheoHotspots’. 
De volgende uitreiking van de prijs is in 2019.

Ons werk

SAPlokaal

Symposia

SAPlokaal is een kleinschalige en lokale lezing. De lezingen richten zich op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in de archeologie, publieksprojecten en interessante vondsten. Het SAPlokaal vormt een leuke gelegenheid om jezelf te verdiepen in de lokale archeologie en nieuwe mensen te leren kennen. Kortom, een leslokaal over de lokale archeologie.
Home
SAP organiseert om het jaar een symposium gericht op archeologie en publiek. De symposia zijn gericht op actuele thema’s binnen de publieksarcheologie, de nieuwste ontwikkelingen en verbindingen tussen de archeologie en het publiek. Een SAP symposium biedt verdieping en discussie en de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen.
Home

Netwerk

Publieksprijs

Heb je een leuk idee en denk je erover na om een publieksproject op te zetten? Bij SAP kun je terecht voor advies, de do’s & don’ts en de juiste contacten. SAP geeft advies op maat voor een goede start.
SAP organiseert in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis iedere twee jaar de Grote Archeologie Prijs. Met deze prijs willen wij het publiek bekend maken met plekken die verhalen herbergen over het verleden onder onze voeten. Dit kan op allerlei manieren. De prijs wordt toegekend aan het project dat het beste inspeelt op de presentatie van archeologie en het vertalen en verbeelden daarvan richting het publiek. Het oordeel is niet alleen aan de jury maar ook aan het publiek zelf.

Contact

Volg ons

Wil je graag meer weten over SAP en onze activiteiten? Of heb je een leuk initiatief omtrent publieksarcheologie? Wij denken graag mee, stuur gerust een berichtje met je vraag.

We nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

Het Groene Dijkje 8
7413 RJ, Deventer

06 31679984

info@publieksarcheologie.nl