GAP logo

De Grote Archeologie Prijs

Na de lastige periode van de afgelopen twee jaar, waarin helaas de coronapandemie roet in het eten strooide van tal van publieksactiviteiten, gaat SAP dit jaar (2022) weer de Grote Archeologieprijs voor publieksactiviteiten uitreiken!
Het thema voor dit jaar is ‘toegankelijkheid’.

Met de mogelijke ondertekening van de Faro Conventie (Raad van Europa) door Nederland in het vooruitzicht is het toegankelijk maken van de archeologie voor een ieder die betrokken wil zijn actueler dan ooit. De SAP vat dit thema breed op, het kan gaan over toegankelijkheid van publieksuitingen, zoals (museale) presentaties, tentoonstellingen, publieksboeken, documentaires, zowel in fysieke als digitale vorm. Het kan ook gaan om de toegankelijkheid van veldonderzoek, zoals opgravingen of om weergaven van een archeologisch verhaal in de publieke ruimte. Het kan gaan om fysieke toegankelijkheid (bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke uitdaging) of om cognitieve toegankelijkheid (bijvoorbeeld voor mensen met een mentale ziekte, zoals dementie).

Ken jij mooie initiatieven die de archeologie op een fantastische (nieuwe of alternatieve) manier toegankelijker hebben gemaakt? Gaat het om toegankelijkheid voor een hele brede doelgroep of juist voor hele specifieke groepen mensen die wellicht eerder niet werden bediend? Meldt het project aan!

SAP is op zoek naar initiatieven van de afgelopen 5 jaar. We horen graag op welke manier het project of de werkwijze gericht was op toegankelijkheid (wat was het doel), hoe daar vorm aan is gegeven en hoe dit door de doelgroep(en) is ervaren. We zijn ook benieuwd naar je motivatie om dit project of deze aanpak voor te dragen.

Een onafhankelijke jury zal zich buigen over de inzendingen en de meest inspirerende in het zonnetje zetten als genomineerden voor de GAP.

SAP-Symposium
De Grote ArcheologiePrijs zal worden uitgereikt tijdens het SAP-symposium. Ook dat heeft even stilgelegen, maar gaat ook dit jaar weer plaatsvinden. Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert SAP het symposium in Amersfoort, waarbij de RCE als gastheer zal optreden. Het SAP-symposium heeft eveneens ‘Toegankelijkheid’ als thema. Wil jij een bijdrage leveren in de vorm van een korte presentatie (of video), meld je dan aan! Heb je goede of juist minder goede ervaringen die je wilt delen of heb je ideeën die de collega’s verder kunnen brengen, laat het ons weten.

Indienen kan t/m 1 september.

SapSymposium2022

Inzendingen

Merovechpark

Gemeente Katwijk

Van Scherf tot Verhaal

Hunebedcentrum i.s.m. AWN

Archeo Route Limburg

Provincie Limburg

ArcheoFactory

preHistorisch Dorp / Eindhoven Museum

Reconstructie Romeinse vrachtvaarder Caudicaria Navis

Stichting Maritime Art & Design Colijnsplaat

Wyldemerck

Samenwerkingsverband Moluks Erfgoed in opdracht van Staatsbosbeheer

Scherven van geluk

Stichting Under the Blue Surface / Robbert van der horst

Verhalenpodium

Stichting VINDplaats Zenit

Grote Archeologie Prijs

SAP is initiatiefnemer van de Grote Archeologie Prijs. Via deze prijs willen we archeologie en publiek dichter bij elkaar brengen. De tweejaarlijkse prijs heette voorheen de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie en wordt georganiseerd in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis.
 
De prijs wordt toegekend aan het project dat het beste inspeelt op de presentatie van archeologie en het vertalen en verbeelden daarvan richting het publiek. Het oordeel is niet alleen aan de jury maar ook aan het publiek zelf! Kijk voor meer informatie op www.grotearcheologieprijs.nl.

Winnaar 2013

Prijs 2013

Winnaar 2015

download

Winnaar 2017

Prijs 2017

Winnaar 2019

e_mijzelfwerkhelmondhelmond_projecten_archeologie2016_houtse_parallelweg_sanerin.jpg7EF9BF7F4CDE05751E7CE7F10724DE9C