Recept

Recept
Participatief beheerplan

“Ga samen voor een participatief beheerplan van een erfgoedlocatie.”

Dit recept komt van pas wanneer je; samen met bewoners draagvlak voor behoud en support wilt organiseren; Als er spanningen zijn tussen meerdere belanghebbenden, of je die juist voorkomen; en als je bijvoorbeeld kansen ziet voor (her)ontwikkeling van je site waardoor de lokale leefbaarheid wordt vergroot.samen met bewoners draagvlak voor behoud en support wilt organiseren; Als er spanningen zijn tussen meerdere belanghebbenden, of je die juist voorkomen; en als je bijvoorbeeld kansen ziet voor (her)ontwikkeling van je site waardoor de lokale leefbaarheid wordt vergroot.

Ga samen met omwonenden en andere belanghebbenden aan de slag met het schrijven van een plan van aanpak voor een participatief beheerplan van een erfgoedlocatie. De bereidingswijze is gebaseerd op een beproefd recept: Het managementplan van Werelderfgoedsite Schokland en Omgeving.

Andere Recepten

Archeologische Proefputten

Archeologische Veldkartering